Eksteryer Dizayn

Daim dünya inşaat sənayesini və texnologiyasını təqib edən şirkətimiz, çağımızın eko standartlarını əsas tutaraq bu günə qədər tərəfdaşları tərəfindən etibarlı partnyor hesab edilir.
Eksteryer dizayn nədir?
Eksteryer dizayn nədir?
Yaşayış evlərinin eksteryer dizaynı yalnızca fasad anlamına gəlməməlidir,bu uzun illər boyunca ətraf mühitlə uyumunu tamamlamalı və güvən dolu rahatlıq çöldən başlayır deyimini doğrultmalıdır.İaşə obyektlərinin eksteryer dizaynı isə ilkin təəssüratı diktə etdiyi üçün burda daxili və xarici konsepti tamamlamaq və yadda qalan olmaq kimi özəllikləri layihələrimizdə məharətlə səgiləyirik. Tərtib etdiyimiz hər eksteryer bənzərsizdir və binaların sahiblərinin tərzini və xarakterini əks etdirir. Bununla yanaşı yerləşdiyi ərazi və landşaftı əsas tutaraq dizayn edilən istər fərdi yaşayış binası istər də korporativ tikililəri komforta xidmət edir.